Minoxidil คืออะไร

Minoxidil คือยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงมาก่อน แต่นอกจากมีส่วนรักษาความดันสูงแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต และงอกใหม่ของขน หรือเส้นผมอีกด้วย จึงมีการวิจัยเพิ่มเติมถึงการรักษาปัญหาเส้นผม เช่น ผมร่วง ผมบางทำให้บริเวณร่างกายที่ได้รับตัวยานี้ มีการเจริญเติบโตของเส้นขน หรือเส้นผม

และในประเทศไทย ตัวยา Minoxidil ได้รับการรับรองจาก FDA แห่งประเทศไทย หรือ อย. แล้วว่าได้ผลในการแก้ปัญหาผมร่วงได้

ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน

ในปัจจุบัน ที่มีส่วนผสมของ Minoxidil คือ

1. Minoxidil 3%

2. Minoxidil 5%

3. Minoxidil 10%

4. Minoxidil 15%

5. Men’s Rogaine Foam