Order ID :

รบกวนลูกค้าชำระเงินภายใน 48 ชม. หลังจากนั้นรายการสินค้านี้จะถูกยกเลิก
กรุณาชำระเงินเป็นเศษสตางค์ (จุดทศนิยม) เช่น 400.09 เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ
ทาง HAIR DD ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจัดส่งสินค้า
พร้อมแจ้งหมายเลขพัสดุของสินค้า (tracking number)
ทางอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้

ชื่อบัญชี : PHISITH OSODSRI

ธนาคาร สาขา เลขบัญชี
ไทยพานิชย์ พัฒนาการ 123-2-33964-5
กสิกรไทย พัฒนาการ 081-2-82920-3
กรุงเทพ พัฒนาการ 198-4-64938-2

หลังจากโอนเงินแล้วอย่าลืมแจ้งรายละเอียดการโอนเงินที่หน้า แจ้งชำระเงิน

สินค้าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้